Naar de website schapenvoornatuur.nlContact Kennisbank

Organisaties van schaapherders

Nederland telt verschillende verenigingen van schaapherders.

De Landelijke Werkgroep Professionele Schapenhouders (LWPS) is een werkgroep voor schaapherders met gescheperde schaapskuddes.

De Vereniging van Gescheperde Schaapskuddes (VGSN) is opgericht in 2010 en richt zich op het bevorderen van de inzet van gescheperde schaapskudden voor beheer van natuurgebieden, behoud van cultuurhistorische waarden, instandhouding van oude schapenrassen en het vervullen van een recreatieve functie. 

De vakgroep Schapenhouderij van LTO-Nederland zet zich in voor het versterken van de schapenhouderij in Nederland door ondermeer kennisontwikkeling en uitwisseling in de sector. De vakgroep Schapenhouderij geeft de komende jaren prioriteit aan vier thema’s: markt, goed ondernemerschap, samenleving en het Europese Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB).

Heeft u toevoegingen of aanpassingen voor deze pagina, laat het ons weten: