Naar de website schapenvoornatuur.nlContact Kennisbank

Vergrassing

Een speciale vorm van gestuurde begrazing met schapen is drukbegrazing. Dit is het gedurende korte tijd intensief begrazen van verruigde of vergraste begroeiingen. Om vergraste duingraslanden en vergraste heidevelden weer in hun oorspronkelijke toestand te krijgen wordt deze drukbegrazing vaak meerdere jaren achtereen of om de zoveel jaar herhaald. Door de drukbegrazing wordt een korte vegetatie gecreëerd, waardoor gunstige omstandigheden ontstaan voor de kieming en vestiging van veel plantensoorten.

Bron

Elbersen, B.S., A.T. Kuiters, W.J.H. Meulenkamp, 2003. Schaapskuddes in het natuurbeheer. Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 735. 

 

Heeft u toevoegingen of aanpassingen voor deze pagina, laat het ons weten: