Naar de website schapenvoornatuur.nlContact Kennisbank

Schorren en kwelders

Schapenbegrazing onder leiding van een herder was vroeger ook op kwelders en schorren normaal. Schorren en kwelders liggen in de buitendijkse delen van estuaria op de Waddeneilanden, de Fries-Groningse waddenkust en in Zeeland. De begrazing van schapen op de kwelders en schorren werd gecombineerd met het binnendijks cultuurland (braakliggende akkers). Dit was zowel goed voor de schapen die konden profiteren van het achtergebleven gewas, de jonge opslag van graan en onkruid als voor de agrariër. Daarnaast werden vaak ook duingebieden gebruikt. Schapenbegrazing behoudt de biodiversiteit met name van hogere planten.

Bronnen:

Elbersen, B.S., A.T. Kuiters, W.J.H. Meulenkamp, 2003. Schaapskuddes in het natuurbeheer. Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 735.

Heeft u toevoegingen of aanpassingen voor deze pagina, laat het ons weten: