Naar de website schapenvoornatuur.nlContact Kennisbank

Schapen en natuur

De schaapherder met zijn kudde wordt ingezet als natuur- of landschapsbeheerder. Terreinbeherende organisaties, zoals natuurorganisaties, waterschappen, gemeentes en andere opdrachtgevers, huren herders met hun kuddes schapen in om heidevelden, graslanden, dijken en andere terreinen te beheren. Deze herders hebben veel kennis over het management van hun schapen en daarnaast ook veel kennis over natuurbeheer.

De herders met hun schaapskuddes worden voor natuurbeheer ingezet in heidevelden, duingraslanden, kalkgraslanden, bloemendijken, polders, kwelders en stedelijk groen. De begrazing is vaak gericht op het verschralen van de vegetatie. Daarnaast kunnen gescheperde of gehoede kuddes zeer gericht ingezet worden voor drukbegrazing om specifieke ecologische problemen op te lossen. Voordelen van werken met schapenbegrazing als natuurbeheer zijn ten eerste dat begrazing met schapen een extensieve werkwijze is. Daarnaast kunnen schapen op minder toegankelijke plekken komen en met gescheperde schaapskuddes kunnen kwetsbare plekken zoals vennen of bloeiende orchideën worden vermeden. Ook worden nutriënten afgevoerd (verschraling) en zaden en diasporen worden verspreid tussen gebieden door de schapen via de wol, mest en hoeven.

Bronnen 

Schaapherder en natuurbeheer, opgezet door praktijknetwerk Daarom eten we schaap. Groen Kennisnet Dossiers (bezocht 28-05-2014) en Elbersen, B.S., A.T. Kuiters, W.J.H. Meulenkamp, 2003. Schaapskuddes in het natuurbeheer. Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 735. 

Heeft u toevoegingen of aanpassingen voor deze pagina, laat het ons weten: