Naar de website schapenvoornatuur.nlContact Kennisbank

Kalk- en schraalgraslanden

Met name in Zuid-Limburg kan seizoensbeweiding met schapen goede resultaten opleveren in het herstel van natuurwaarden van vooral droge schraallanden. Schapen begrazen met een hoge graasdruk in de voorzomer, voorafgegaan en gevolgd door een periode waarin geen beweiding plaatsvindt en in de winter met lage graasdruk. Als de schraallanden niet worden beweid moet de herder kunnen uitwijken naar andere graslanden, zoals wegbermen, braakliggende akkers, of cultuurgrasland. Deze vorm van begrazing met gescheperde schaapkuddes is een vorm van zeer traditioneel beheer, waardoor de schraallandsoorten in staat zijn om tot bloei en zaadzetting te komen.

Bronnen:

Elbersen, B.S., A.T. Kuiters, W.J.H. Meulenkamp, 2003. Schaapskuddes in het natuurbeheer. Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 735. 

Heeft u toevoegingen of aanpassingen voor deze pagina, laat het ons weten: