Naar de website schapenvoornatuur.nlContact Kennisbank

Heide

Het onderhouden van heide met gescheperde kuddes is een geëigende methode die al sinds eeuwen door de schaapsherders wordt uitgevoerd. Als de heidebegroeiing is hersteld, kunnen schapen door het te begrazen de heide prima onderhouden. Daarnaast kan de herder door te sturen met zijn honden de deels heidegronden herstellen, met name heide-stuifzandgebieden op zeer arme bodem. Schapen brengen al grazend en vertrappend ongewenste vegetatie, zoals bijv. Pijpenstrootje of Bochtige Smele, terug in balans totdat weer een gevarieerd heideveld ontstaat. Om vergrassing tegen te gaan kunnen schapen het beste in het zomerhalfjaar de heide begrazen. Daarnaast kunnen schaapskuddes ook boomopslag effectief tegengaan, soms geholpen door de herder met een bosmaaier of takkenschaar. Schapenbegrazing in de winter is effectief tegen houtachtige gewassen. 

Bron 

Schapenbegrazing.nl (bezocht 28-5-2014) en Elbersen, B.S., A.T. Kuiters, W.J.H. Meulenkamp, 2003. Schaapskuddes in het natuurbeheer. Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 735

Heeft u toevoegingen of aanpassingen voor deze pagina, laat het ons weten: