Naar de website schapenvoornatuur.nlContact Kennisbank

Duingraslanden

In kustduinen kunnen schapen worden ingezet bij het beheer. Dit gebeurt relatief weinig, maar schapen blijken effectief vergrassing en verruiging van duingraslanden te kunnen tegengaan als de herder wisselbeweiding toepast in de winter en het vroege voorjaar. Schapen eten bij voorkeur fijne grassen en jonge loten van dwergstruiken als struikhei en kruipwilg en gesnoeide Amerikaanse vogelkers. Schapen zijn in staat om kortgrazig duingrasland te doen ontstaan met 8 a 10 schapen per ha in 3 a 4 maanden. Op duinheide kunnen schapen jaarrond begrazen (1 schaap per ha).

Bronnen:

Elbersen, B.S., A.T. Kuiters, W.J.H. Meulenkamp, 2003. Schaapskuddes in het natuurbeheer. Wageningen, Alterra, Research Instituut voor de Groene Ruimte. Alterra-rapport 735.  

Heeft u toevoegingen of aanpassingen voor deze pagina, laat het ons weten: